ณ วันที่ 15.07.16 23:19
บาท/ลิตร
30.96
23.58
24.00
21.34
17.29
24.69
27.69
บาท/กิโลกรัม
12.55